Facts, figures, and statements, of illustration of the dissent and morality of Wales: an appeal to the English people


Bardd a phamffledwr oedd Evan Jones, neu Ieuan Gwynedd. Roedd yn gefnogwr brwd o’r mudiad dirwestol ac yn Anghydffurfiwr ymroddedig. Amddiffynnodd Anghydffurfiaeth yn erbyn ymosodiadau clerigwyr, yn enwedig eu beirniadaethau a nodwyd yn y Llyfrau Gleision. Roedd ganddo’r ddawn i gyflwyno dadleuon synhwyrol, ac fe amgylchynwyd ei sylwadau gofalus a ffeithiau, fel y gwelir yn ei bamffledyn ‘Facts, figures, and statements, of illustration of the dissent and morality of Wales: an appeal to the English people’.