Y Tri Brawd a'u Teuluoedd


Gweinidog gyda’r Methodistiaid Calfinaidd oedd Roger Edwards; caiff ei gofio hefyd am ei waith golygyddol a llenyddol. Bu’n olygydd ar ‘Y Drysorfa’ rhwng 1847 a 1886 (ar y cyd â John Roberts hyd 1853), ac yn rhinwedd ei swydd penderfynodd gyhoeddi rhai o’i weithiau llenyddol ei hun, yn gyfresol, yn y misolyn, gan ddechrau gyda ‘Y Tri Brawd’ ym 1866. Ei nod oedd tawelu amheuon rhai Methodistiaid a oedd yn wyliadwrus o lenyddiaeth ffuglennol. Paratôdd y ffordd ar gyfer y nofelydd nodedig Daniel Owen, a gyfrannodd ei nofel ‘Y Dreflan’ i’r misolyn yn ddiweddarach.