Anna, or, Memoirs of a Welch heiress

Vol 1

Vol 2

Vol 3

Vol 4


Nofelydd Cymreig o’r ddeunawfed ganrif oedd Anna Maria Bennett. Treuliodd y rhan fwyaf o’i phlentyndod a blynyddoedd cynnar ym Merthyr Tudful. Cyhoeddodd Bennett gyfanswm o saith o nofelau poblogaidd, yn cynnwys ‘Anna, or Memoirs of a Welch Heiress’.