Y bardd, neu, y meudwy Cymreig:  yn cynwys teithiau difyr ac addysgiadol y bardd gyda rhagluniaeth


Argraffydd, awdur a bardd hysbys oedd W. E. Jones. Cyflwyna Jones, yn ei gyfrol ryddieithol ramantus ‘Y bardd, neu, y meudwy Cymreig’, lu o ddisgrifiadau dychmygol o deithiau rhyngwladol. Disgrifia’r awdur ei siwrnai o un lleoliad i’r llall, ynghyd ag aros mannau penodol. Weithiau, caiff y gwaith ei gydnabod fel y nofel Gymreig gyntaf, er nad yw ‘Y bardd, neu, y meudwy Cymreig’ yn meddu ar briodweddau nofel.