The British history: translated into English from the Latin of Jeffrey of Monmouth ; with a large preface concerning the authority of the History


Ymddangosodd y 'Historia Regum Britanniae' gan Sieffre of Fynwy ym 1136. Ceir chwe rhan i’r gwaith sy’n trafod ‘hanes’ y Brythoniaid, o ddyfodiad Brutus i gyrhaeddiad y Sacsoniaid. Cyfeiria Sieffre o Fynwy at Broffwydoliaethau Myrddin, gan daro oleuni newydd ar ‘hanes’ y brenin Arthur. Cyhoeddwyd cyfieithiad Aaron Thompson ym 1718, y cyntaf o’i fath yn yr iaith Saesneg. Yn ei ragarweiniad cynhwysfawr, asesa Thompson cywirdeb a dibynadwyedd cofnodion Sieffre o Fynwy.