Monsterous Fish


Mae’r llyfryn ‘Monsterous Fish’ yn gyhoeddiad unigryw. Mae’n adrodd stori'r honiad i fôr-forwyn gael ei gweld ger Pentywyn, sir Gaerfyrddin yn 1603. Roedd straeon fel hyn i’w gweld yn aml mewn llyfrynnau yn yr 16eg a’r 17eg ganrif.