Enwogion Cymru: a biographical dictionary of eminent Welshmen : from the earliest times to the present, and including every name connected with the ancient history of Wales


Roedd Robert Williams yn glerigwr, yn ysgolhaig Celtaidd ac yn hynafiaethydd. Yn 1831, cynhaliwyd cystadleuaeth lenyddol gan Gymdeithas y Cymmrodorion lle gofynnwyd i’r cystadleuwyr gasglu cyfres o bortreadau bywgraffiadol o’r Cymry enwocaf ers y Diwygiad Protestannaidd. Yr enillydd oedd Robert Williams. Trefnwyd cyfieithiad Cymraeg o’i waith gan y Cymmrodorion, a gyhoeddwyd gyda’r teitl ‘Enwogion Cymru’. Ychwanegwyd at y Saesneg gwreiddiol, ac fe’i cyhoeddwyd yn Llanymddyfri fel ‘Enwogion Cymru: A Biographical Dictionary of Eminent Welshmen’ (1852).