Synopsis palmariorum matheseos: or, a new introduction to the mathematics: containing the principles of arithmetic & geometry demonstrated, in a short and easie method; with their application


Daeth William Jones i amlygrwydd oherwydd ei gyflawniadau ym maes mathemateg. Yn ei gyfrol 'Synopsis Palmarorium Matheseos', a gyhoeddwyd ym 1706, cyflwynodd y symbol π fel modd o gynrychioli cymhareb cylchedd cylch i’w ddiamedr.