Llwybr Hyffordd y Plentyn Bach i Fywyd Tragwyddol


Mae’r cyfieithiad hwn gan Theophilus Evans o 'The Heavenly Messenger or, the Child’s Plain Pathway to Eternal Life' ymysg y cyhoeddiadau Cymraeg cyntaf yn arbennig ar gyfer plant. Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf yn yr Amwythig yn 1715, ac fe’i hail-argraffwyd ddwywaith yn yr un lle yn yr 1750au.