Y Drych Cristnogol


Yn ystod cyfnodau o’r unfed ganrif ar bymtheg gwaharddwyd argraffiadau Catholig yng Nghymru, ac o ganlyniad, dosbarthwyd y rhan fwyaf o ddeunydd Catholig ar ffurf llawysgrifau. Roedd ‘Y Drych Cristianogawl’ ymhlith dau gyhoeddiad Catholig Cymreig a chafodd eu hargraffu’n llwyddiannus yn ystod y cyfnodau hynny. Cynhwyswyd y rhain drwy weisg cyfrinachol, er enghraifft argraffwyd y rhan gyntaf o ‘Y Drych Cristianogawl’ ym 1587 gan Roger Thackwell yn ogof Rhiwledin, ger Llandudno. Ni argraffwyd y rhannau eraill o ganlyniad i ymyrraeth lywodraethol, fodd bynnag, maent wedi goroesi ar ffurf llawysgrif.