Taith neu Siwrnai y Pererin


Awdur Saesnig a phregethwr gyda’r Piwritaniaid oedd John Bunyan. Ystyrir ei gyfrol ‘The Pilgrim’s Progress from This World, at That Which Is to come’ yn un o ddarnau llenyddol, crefyddol pwysicaf yr iaith Saesneg. Edrydd hanes Cristion, ar ei daith o’r byd hwn, y ddinas ddinistriol, i’r ddinas nefolaidd. Cyfareddwyd cenedlaethau o ddarllenwyr gan y cyhoeddiad, sy’n ychwanegu at arwyddocâd y cyfieithiad Cymraeg ‘Taith neu Siwrnai y Pererin’ gan Trebor Lloyd Evans. Ymddangosodd fersiwn Evans yn 1688, degawd wedi’r cyhoeddiad gwreiddiol. O ganlyniad, yr oedd y Cymry uniaith Gymraeg yn medru cael blas hefyd ar waith Bunyan, a hynny yn eu hiaith eu hunain.