Dirgelwch i rai iw ddeall ac i eraill iw watwar, sef tri aderyn yn ymddiddan yr eryr, a'r golomen, a'r gigfran. Neu arwydd i annerch y Cymru. Yn y flwyddyn mil a chwechant a thair ar ddêc a deugain, cyn dyfod, 666


Cyhoeddodd Morgan Llwyd ‘Llyfr y Tri Aderyn’ er mwyn paratoi ei gyd-wladwyr ar gyfer ailddyfodiad Crist a’i deyrnasiad ar y ddaear.