Lliver gweddi Gyffredin a gwenidogaeth y sacrametae, ac eraill gynneddfeu a' ceremoniae yn Eccles Loecr


Ym 1563 pasiwyd deddf gan y Llywodraeth yn gorchymyn esgobion Cymru ac esgob Henffordd i drefnu cyfieithiad o’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin i’r Gymraeg, a hynny erbyn y 1af o Fawrth 1567. Cyhoeddwyd cyfieithiad William Salesbury o’r Llyfr Gweddi ar y 6ed o Fai 1567. Roedd ei gyhoeddiadau yn achlysuron pwysig yn hanes cyhoeddi yng Nghymru wrth iddynt ddarparu deunydd crefyddol i’r Cymry yn eu hiaith eu hunain am y tro cyntaf.