Gwagedd mebyd a jeungctid: yn yr hwn y dangosir natur lygredig pobl jeuaingc, ac y cynhygir moddion er eu diwygiad


Yn 1728 cyhoeddwyd ‘Gwagedd mebyd a jeuenctid’, sef cyfieithiad o ‘The Vanity of Childhood and Youth’ (1691) gan Daniel Williams. Roedd Williams yn Bresbyteriad brwd ac yn gefnogwr i’r mudiad Anghydffurfiol. Testun crefyddol oedd y cyhoeddiad, wedi ei anelu at y genhedlaeth ifanc ac yn cynnwys pregethau a Chatecismau.