Cannwyll y Cymry


Clerigwr Anglicanaidd a bardd crefyddol oedd Rhys Pritchard. Casgliad o’i waith barddonol a welir yn ‘Cannwyll y Cymry’. Cyhoeddwyd rhai ohonynt cyn 1681, ond ceir amryw o ychwanegiadau yn y gyfrol ddiweddarach hon. Ni welodd y bardd ei waith ar ffurf brintiedig yn ystod ei oes, ond unwaith fe’u cyhoeddwyd, yr oeddent yn llwyddiannau ysgubol yn nhermau gwerthiant. Roedd llawer o’i gerddi a’i benillion yn sgyrsiol eu naws, ac o’r herwydd, yn boblogaidd ymysg cynulleidfaoedd anllythrennog.