Europeana: Rise of Literacy

Ym mis Hydref 2018 rhannodd y Llyfrgell nifer o eitemau ychwanegol o’i chasgliadau ar Europeana Collections, sef llwyfan ddiwylliannol ddigidol Ewropeaidd. Fel rhan o’r prosiect ‘The Rise of Literacy’ bu’r  Llyfrgell yn cydweithio â 12 sefydliad Ewropeaidd er mwyn olrhain datblygiad llythrennedd yn Ewrop. Yn sgil y fenter, mae modd i ddefnyddwyr gael mynediad i stôr eang o wrthrychau testunol, gyda llawer ohonynt i’w gweld am y tro cyntaf ar lwyfan ddigidol: o lawysgrifau i gyfrolau print, cyfnodolion i bapurau newyddion.

Cafodd yr eitemau eu trin a’u trafod mewn cyfresi golygyddol, oll yn ffocysu, mewn rhyw fodd neu’i gilydd ar ddatblygiad llythrennedd yn Ewrop. Buom fel partneriaid yn cydweithio ar ystod o gynnwys curadurol, o arddangosfeydd digidol a blogiau i galerïau gweledol, a fu’n asesu arwyddocâd y gwrthrychau mewn cyd-destun Traws-ewropeaidd. Cyhoeddwyd yr elfennau curadurol yma ar Europeana Collections o fis Hydref 2018 ymlaen.

Yma gallwch weld cyfraniadau’r Llyfrgell fesul thema. O lawysgrifau i bapurau newyddion, geiriaduron i lyfrau coginio, ac o lenyddiaeth plant i faledi; maent oll â rhywbeth i’w gynnig wrth olrhain hanes llythrennedd. O’r eiconig i’r annisgwyl, ceir ynddynt fel cyfres grynhoad aml-haenog o esblygiad darllen ac ysgrifennu yng Nghymru a thu hwnt, a hynny o ganol y drydedd ganrif ar ddeg i ddechrau’r ugeinfed ganrif.