Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Llyfr Ffotograffau Dame Margaret Lloyd George

 

Cymhwyswyd y llyfr ffoto hwn gan y Fonesig Margaret Lloyd George ac mae’n cynnwys ffotograffau o deulu Lloyd George: Y Fonesig Margaret ei hun, Arglwyddes Megan a David Lloyd George. Gellir hefyd ddod o hyd i luniau o gynadleddau Versailles (1919) a San Remo (1920) yn yr albwm, yn ogystal â golygfeydd o Glynnog, Checkers, Dinas Dinlle ac Eisteddfa, Cricieth.