Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Casgliad Olwen Carey Evans 10

 

Mae’r llyfr ffoto hwn yn cynnwys 162 o ffotograffau ac yn rhan o Gasgliad Carey Evans. Portreadir gyrfa a bywyd teuluol Lloyd George drwy’r delweddau. Yng nghynnwys yr albwm ceir golygfeydd o'i ymgyrch etholiadol yn 1910, ei ymweliad â Rhydychen, Lloyd George yn gwersylla gyda’i deulu yng Nghwmystradllyn, ef yn areithi ar y cwestiwn o berchnogaeth tir, 'Outrage' Walton Heath ym Mhlas Pinfold ac amryw o ddigwyddiadau cyhoeddus yn gysylltiedig â’r Rhyfel Mawr.