Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Ymweliad Brenhinol Caernarfon

Caernarfon (royal visit), Machynlleth (National Eisteddfod), Prestatyn (bowls)

(Detholiad)

8mm, 1937, 6 munud, Du a Gwyn, Mud, Ffilm gartref, T Benson Evans

Y Brenin newydd Brenin George VI, yng nghwmni’r Frenhines Elizabeth, yn ymweld â Chaernarfon ar 15.7.1937, gan osod torch ar gofeb rhyfel y dre. Maent wedyn yn cyfarch y dorf fawr sy’n eu gwylio o Gât y Frenhines Eleanor, rhan o Gastell Caernarfon. Mae Lloyd George, fel Cwnstabl y Castell, gyda hwy. Ffilmiwyd hwn gan Dr T Benson Evans (b.1888), doctor o Ddinbych, Sir Fflint, a weithiodd yn Lerpwl, Caergybi, Abersoch a Phrestatyn. Daeth ei wraig, a oedd yn nyrs, o Ddinorwig. Roedd brawd Dr Benson Evans, Arthur, yn fferyllydd yn Ninbych.

Noder: Mae 'Caernarfon (royal visit), Machynlleth (National Eisteddfod), Prestatyn (bowls)' i’w gweld ar y BFI Player