Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Agoriad Swyddogol Canolfan Sifig Bodlondeb

Official Opening of the New Civic Centre Bodlondeb Conway by the Right Hon. D. Lloyd George, OM, MP

16mm, 1937, 12 munud, Du a Gwyn, Mud, Ffilm Amatur, A J Sylvester

Cyflwynodd Lloyd George y ffilm hwn o’r digwyddiad i Gyngor Bwrdeistref Conwy, ynghyd â ffilm o ddigwyddiad dinasaidd arall yng Nghonwy – Dydd Sul y Maer ar 14.11.1937 – y ddau wedi eu ffilmio gan ei Ysgrifennydd Personol, A J Sylvester, a oedd yn creu cardiau teitl yn defnyddio dull diddorol. Prynwyd Bodlondeb, a’i 60 acer, trwy bryniant gorfodol gan y cyngor yn 1936, yn dilyn marwolaeth ei berchennog, Albert Wood, er mwyn darparu parcdir cyhoeddus a swyddfeydd dinasaidd. Roedd Mr Wood yn fasnachwr cadwyni ac angorion a oedd wedi dod i amlygrwydd yn yr ardal yn dilyn bod yn faer a chael ei anrhydeddu fel Dyn Rhydd cyntaf y Fwrdeistref. Roedd wedi dymchwel y tŷ gwreiddiol ar y safle a chodi un newydd yn yr 1870au.

Noder: Mae 'Official Opening of the New Civic Centre Bodlondeb Conway by the Right Hon. D. Lloyd George, OM, MP' i’w gweld ar y BFI Player hefyd