Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data

Mae'r Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data 2018 yn rhoi i unigolion yr hawl i gael mynediad at wybodaeth amdanynt hwy eu hunain. Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys canllawiau sy'n dangos sut mae cael mynediad at wybodaeth a gedwir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru o dan amodau'r Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cymryd o ddifrif ei oblygiadau ynglyn â gwarchod data ac oherwydd hyn mae gan y Llyfrgell Swyddog Gwarchod Data sy'n gyfrifol am sicrhau fod y Llyfrgell yn cyflawni ei gwahanol rwymedigaethau cyfreithiol o dan y Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data a hefyd yn gyfrifol am sicrhau cywirdeb y cofnod yng nghofrestr y Comisiynydd Gwybodaeth.


Cysylltu â'r Swyddog Gwarchod Data: Linda Tomos yw Swyddog Gwarchod Data'r Llyfrgell a dylid cyfeirio pob ymholiad gwarchod data ati.

Manylion cyswllt:

Swyddog Gwarchod Data
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

rhif ffôn: 01970 632 806
ebost: dpo(at)llgc.org.uk

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.