Pwyllgor Llywodraethiant a Pherfformiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Llywodraethiant a Pherfformiad yn un o bwyllgorau sefydlog Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Nod y Pwyllgor yw cynnig cefnogaeth gyson a pharhaus er gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. Yn benodol, bydd yn: (1) monitro safonau cyflawni gwasanaethau a pherfformiad; (2) adolygu polisïau ac arferion; a (3) hwyluso trafodaeth adeiladol rhwng yr Ymddiriedolwyr a’r Tîm Gweithredol (4) paratoi adolygiadau gwrthrychol o berfformiad ar gyfer y Bwrdd.

Aelodau

Gwilym Dyfri Jones

Elizabeth Siberry

Eleri Twynog Humphries