Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau yn un o bwyllgorau sefydlog Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Gorchwyl y Pwyllgor yw ystyried a thrafod y prif faterion ariannol, yn arbennig portffolio buddsoddiadau’r Llyfrgell a’r defnydd o gronfeydd preifat y Llyfrgell, ac i wneud argymhellion i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Aelodau

Lee Yale-Helms

Cadeirydd

Quentin Howard

Carl Williams

Elaine Treharne

Hywel Tudor

Aelod Cyfetholedig

Ieuan Griffiths

Aelod Cyfetholedig