Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau yn un o bwyllgorau sefydlog Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Gorchwyl y Pwyllgor yw ystyried a thrafod y prif faterion ariannol, yn arbennig portffolio buddsoddiadau’r Llyfrgell a’r defnydd o gronfeydd preifat y Llyfrgell, ac i wneud argymhellion i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Aelodau

Lee Yale-Helms

Cadeirydd

Quentin Howard

Carl Williams

Elaine Treharne

Hywel Tudor

Aelod Cyfetholedig

Ieuan Griffiths (Aelod Cyfetholedig)

Ieuan Griffiths yw Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu Abertawe, rôl sy’n gofyn am lefelau uchel o brofiad ariannol technegol, asesu risg, llywodraethiant a chefndir TG. Mae wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol - ac yn fwy diweddar yn Brif Swyddog Ariannol - cwmni bach sy'n datblygu offer llawfeddygol newydd, gan dynnu ar ei gefndir ariannol (gan gynnwys contractio a chaffael) yn ogystal â phrofiad sylweddol o reoli prosiectau a datblygu sefydliadol. Daeth yn Ymddiriedolwr Cynllun Pensiwn Opera Cenedlaethol Cymru yn 2014 ac yn fwy diweddar yn Gadeirydd arno. Mae’n aelod o Fwrdd Strategaeth Cymru ICAEW a Fforwm Trethi Llywodraeth Cymru. Rhwng 2014 a 2020, roedd yn aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Risg Prifysgol Caerdydd.