Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Prif bwyllgor sefydlog y Bwrdd yw’r Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd sy’n cynnwys rhai o aelodau’r Bwrdd a dau aelod annibynnol allanol. Mae’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau am amrywiaeth eang o agweddau o waith y Llyfrgell gan yr Archwilwyr Mewnol (Gwasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru) a'r Archwilwyr Allanol (Archwilio Cymru). Rhoddir adroddiad am bob pwyllgor i’r cyfarfod Bwrdd sy’n dilyn.

Aelodau

Janet Wademan

Cadeirydd

Lee Yale-Helms

Trysorydd

Elin Royles

Gwenllian Lansdown Davies

Lydia Rumsey

Rhian Wyn Evans

Aelod Annibynnol

Huw Lloyd Jones

Aelod Annibynnol