Pwyllgor Archwilio Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Prif bwyllgor sefydlog y Bwrdd yw’r Pwyllgor Archwilio sy’n cynnwys rhai o aelodau’r Bwrdd a dau aelod annibynnol allanol. Mae’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau am amrywiaeth eang o agweddau o waith y Llyfrgell gan yr Archwilwyr Mewnol (RSM) a'r Archwilwyr Allanol (Swyddfa Archwilio Cymru). Rhoddir adroddiad am bob pwyllgor i’r cyfarfod Bwrdd sy’n dilyn.

Aelodau

Hugh Thomas

Cadeirydd

Lee Yale-Helms

Trysorydd

Steve Williams

MIke Cavanagh