Agenda Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 25 Mawrth 2022

Agenda Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 25 Mawrth 2022 (PDF 633 PDF)

Agenda 25 Mawrth 2022

Agenda ar gyfer cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ar 25 Mawrth 2022
EITEM PWRPAS
SESIWN AGORED: 2.00 – 4.30  
CYFLWYNIAD: 2.00 – 2.45  
Llyfrgell Agored i Gymru a’r Byd  
Dafydd Tudur, Pennaeth Gwasanaethau Digidol, a Jason Evans, Rheolwr Data Agored  
Adran 1: Materion Cyffredin  
1.1 Croeso’r Cadeirydd, sylwadau agoriadol ac ymddiheuriadau  
1.2 Datgan buddiannau sy’n berthnasol i’r agenda  
1.3 Cofnodion cyfarfod 28 Ionawr 2022 a thrafod materion yn codi I’W CYMERADWYO
Adran 2: Adroddiad y Prif Weithredwr a Llyfrgellydd (amg.) I’W NODI
Adran 3: Materion Strategol  
3.1 Penodi Llywydd ac Is-Lywydd (LlC) I’W NODI
3.2 Cynllun Gwaith y Bwrdd 2022 (Ll) –diweddariad llafar ER GWYBODAETH
3.3 Cynllun Gweithredu 2022 – 2023 (OR) (amg.) I’W GYMERADWYO
EGWYL O 5 MUNUD  
Adran 4: Materion Corfforaethol  
4.1 Adroddiadau Ariannol  
4.1.1 Cyllideb Ddrafft 2022 / 2023 (EP) (amg.) I'W NODI
4.1.2 Cyfrifon Rheoli Chwefror 2022 (EP) (amg.) I'W NODI
4.2 Cydymffurfiaeth a Risg  
4.2.1 Cofrestr Risg Corfforaethol (EP)(amg.) I'W NODI
Adran 5 : Adroddiadau o Bwyllgorau  
(yn cael eu rhannu gyda’r Ymddiriedolwyr yn unig hyd nes byddant wedi cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor priodol)  
5.1 Cofnodion Drafft Cyllid ac Adnoddau 17.01.22 (amg.) I'W NODI
5.2 Cofnodion Drafft Panel Adeiladau 19.01.22 (amg.) I'W NODI
5.3 Cofnodion Drafft Perfformiad ac Ansawdd 25.01.22 (amg.) I'W NODI
5.4 Cofnodion Drafft Archwilio, Risg a Sicrwydd 15.02.22 (amg.)  
Adran 6 : Unrhyw fater arall  
6.1 Defnydd o Sêl y Llyfrgell (CyB)  
DIWEDD Y SESIWN AGORED