Cynllun Cyhoeddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Pwy ydym a'r hyn a wnawn

 

Beth a wariwn a sut y gwariwn ef

 

Ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio

  • Adolygiadau perfformiad mewnol ac allanol

    • Ceir crynodeb o ystadegau ar gyfer dangosyddion perfformiad allweddol a dangosyddion gwasanaeth y flwyddyn flaenorol yn yr adroddiad blynyddol

 

Sut y penderfynwn

 

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

 

Rhestrau a Chofrestrau

 

Y gwasanaethau a gynigiwn

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd yn cau fel Ystafell Ddarllen am 6yh heddiw (21 Mai 2019) a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.