Cynllun Cyhoeddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cysylltwch â’n Gwasanaeth Ymholiadau i wneud cais am y dogfennau canlynol mewn fformatiau eraill hygyrch, os gwelwch yn dda.

Pwy ydym a'r hyn a wnawn

Beth a wariwn a sut y gwariwn ef

 • Datganiadau cyllidol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant
  • Y mae dyraniad cyllidol cyfredol Llywodraeth Genedlaethol Cymru ar gael yn y llythyr cylch gorchwyl
  • Ceir manylion adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn y ddogfen strategol gyfredol
  • Crynhoir manylion costau rhedeg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Atodiad 1 o'r cynllun gweithredu cyfredol
 • Y rhaglen gyfalaf
  • Ceir manylion rhaglen gyfalaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Atodiad 1 o'r cynllun gweithredu cyfredol

Ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio

 • Cynllun Busnes
  • Cynllun Gweithredu Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2017-2021
 • Adolygiadau perfformiad mewnol ac allanol
  • Ceir crynodeb o ystadegau ar gyfer dangosyddion perfformiad allweddol a dangosyddion gwasanaeth y flwyddyn flaenorol yn yr adroddiad blynyddol

Sut y penderfynwn

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Rhestrau a Chofrestrau

Y gwasanaethau a gynigiwn