Cynllun Cyhoeddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Pwy ydym a'r hyn a wnawn

Beth a wariwn a sut y gwariwn ef

Ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio

  • Adolygiadau perfformiad mewnol ac allanol
    • Ceir crynodeb o ystadegau ar gyfer dangosyddion perfformiad allweddol a dangosyddion gwasanaeth y flwyddyn flaenorol yn yr adroddiad blynyddol

Sut y penderfynwn

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Rhestrau a Chofrestrau

Y gwasanaethau a gynigiwn