Cydraddoldeb ac Amrywedd

Mae ein Cynllun Strategol Cydraddoldeb yn ymdrin â’n holl ddyletswyddau cyfreithiol ac yn cadarnhau ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywedd. Mae’n amlinellu sut y byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywedd, rhai o’r camau ymarferol y byddwn yn eu cymryd i roi ein hymrwymiadau ar waith a sut y byddwn yn monitro ein perfformiad a'i effeithiolrwydd.