Gwirfoddoli o Bell


Trawsgrifio Cofnodion Tribiwnlysoedd (Apêl) y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Cefndir y prosiect:

 

Rydym angen eich cefnogaeth gyda prosiect newydd cyffrous fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar Gofnodion Tribiwnlysoedd (Apêl) y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi. Y rhain oedd y tribiwnlysoedd oedd yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn gorfodaeth i fynd i’r rhyfel, am resymau personol, economaidd, moesol neu grefyddol.

Yn 1921, gorchymynnodd y Llywodraeth y dylid dinistrio cofnodion y tribiwnlysoedd; serch hynny, goroesodd cofnodion Sir Aberteifi.  Erbyn hyn mae’r archif yn un hollol unigryw yng Nghymru, ac yn un o’r ychydig o’i math sy’n bodoli yn y Deyrnas Unedig.

Gwahoddir gwirfoddolwyr i ddefnyddio adnodd ar-lein, a ddatblygwyd yn ddiweddar gan LlGC, i drawsgrifio a mynegeio’r cofnodion fel bod modd eu chwilio yn ôl enw, cyfeiriad, dyddiad, ayb.

 

Ewch i:        torf.llyfrgell.cymru

 

Bydd y gwaith hwn yn galluogi’r Llyfrgell i fynegeio’r cofnodion wrth roi mynediad digidol iddynt a chaniatau i ddefnyddwyr bori trwyddynt gan ddefnyddio’r wybodaeth a gofnodwyd.

 

Lleoliad:  Medrwch gwblhau’r dasg yn eich cartref, neu o unrhyw fan arall ble ceir mynediad i Wi-fi.

 

Prif dasgau: 

  • Mynd i’r wefan i ddarllen y cofnodion sydd wedi eu digido;
  • Trawsgrifio gwybodaeth allweddol o’r cofnodion i feysydd priodol.

Hanfodol: 

  • Sgiliau TG;
  • Y gallu i ddilyn canllawiau ar-lein;
  • Trefnus a manwl.

Manteisiol:

  • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.

 Cyfle i ddatblygu:

  • Sgiliau TG;
  • Sgiliau trefniadol;
  • Profiad i gyfoethogi eich CV

 

Amser ac ymrwymiad:   Fel sy’n gyfleus i’r unigolyn.