Symud i'r prif gynnwys

Diogelu Cof y Genedl

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan roddion pobl Cymru a gyda'n gilydd gallwn ni barhau'r traddodiad hwnnw.

Bydd eich cefnogaeth hael yn ein galluogi ni i wneud mwy a bydd unrhyw rodd, boed fawr neu fychan, yn gwneud cyfraniad sylweddol i waith y Llyfrgell.