Symud i'r prif gynnwys

Mae Cyfeillion y Llyfrgell wedi cael ei sefydlu ers 1960 ac ers hynny wedi gwneud cyfraniad sylweddol at fywyd y Llyfrgell.  Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr ein haelodau ffyddlon ac yn barod i groesawu aelodau newydd i’n plith ar unrhyw adeg.  Daw ein haelodau o bedwar ban byd yn yr oes electronig hon nid yw’n angenrheidiol eich bod yn medru ymweld â’r adeilad.

Amcanion

Amcanion y Gymdeithas yw hyrwyddo addysg, gwybodaeth gyhoeddus a dealltwriaeth trwy hybu, cefnogi, helpu, a gwella Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy weithgareddau grŵp o gyfeillion.

Mae bod yn Gyfaill yn rhoi’r cyfle i chi i:

  • gael mynediad i arddangosfeydd arbennig neu arddangosiadau preifat y gwahoddir Cyfeillion y Llyfrgell iddynt
  • dderbyn 10% o ostyngiad ar rai o’r eitemau a werthir yn Siop y Llyfrgell
  • gymdeithasu â phobl sydd â diddordebau cyffelyb

Yn fwy na hynny, byddwch yn:

  • nes fyth at eich treftadaeth a helpu i’w gwarchod a’i hyrwyddo
  • helpu i brynu a diogelu rhagor o drysorau’r genedl
  • yn cefnogi gweithgareddau amrywiol
  • yn lysgennad i’r Llyfrgell