Y Gronfa Gasgliadau - Adeiladu'r Dyfodol

Ym mis Mawrth 2017 bu'r Llyfrgell yn llwyddiannus mewn arwerthiant o eiddo Stad Glyn Cywarch Yr Arglwydd Harlech. Prynwyd nifer o eitemau pwysig i'n casgliadau ond llwyddwyd i brynu un lot gyda chyfraniadau hael oddi wrth nifer o gefnogwyr newydd a oedd yn awyddus i sicrhau bod llyfrau hela'r stad ar gael i'r cyhoedd.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o'i statws fel sefydliad cenedlaethol ac yn ymwybodol o'r fraint a'r cyfrifoldeb o dderbyn nawdd cyhoeddus o Lywodraeth Cymru. Roedd arwerthiant Glyn Cywarch yn enghraifft wych o arian cyhoeddus yn denu nawdd cyfatebol o'r cyhoedd. I sicrhau bod ein gwaith casglu i barhau yn effeithiol a'n casgliadau i fod yn gyfredol, mi fydd rhaid inni sefydlu ffrydiau tymor hir cynaliadwy ychwanegol at ein grant cyhoeddus. Un ffordd o wneud hyn yw ein Gronfa Gasgliadau newydd.

Mae creu seiliau a fydd mor gynaliadwy â phosibl ac a fydd yn diogelu ein gwaith at y dyfodol yn ganolog i holl ethos y Gronfa Gasgliadau. Buddsoddir yr arian er mwyn ennill incwm, a'r incwm fydd ar gael i wario ar eitemau newydd i'r casgliadau. Er mai bach fydd y Gronfa i ddechrau, y gobaith yw y bydd yn tyfu'n adnodd sylweddol at hyrwyddo ein gwaith casglu.

Gall rhodd fisol o £20 er enghraifft wneud cyfraniad mawr at achub casgliad rhag diflannu am byth a gyda Chymorth Rhodd mae hynny'n werth £25 inni.

Trwy gefnogi'r Gronfa Gasgliadau newydd byddwch yn gwneud cyfraniad pellgyrhaeddol ac yn ein cynorthwyo i adeiladu at y dyfodol.

Os hoffech ein cefnogi'n rheolaidd neu trwy gyfrannu unwaith yn unig gellir postio siec i Swyddfa Codi Arian, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU neu mae cyfrannu ar-lein yn hawdd.

Rhodd Unwaith yn Unig:

Opsiynau aelodaeth: