Noddwyr Corfforaethol

Mae'r Cynllun Noddwyr Corfforaethol yn gyfle i gwmnïau gynnal perthynas unigryw â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Fel aelod, byddwch yn derbyn gwahoddiadau i fynychu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig.

Fe fydd pob Noddwr Corfforaethol yn derbyn gwahoddiadau i'r canlynol ar gyfer 4 person:

  • Arddangosiadau preifat
  • Digwyddiad gyda siaradwr gwadd arbennig
  • Teithiau tu ôl i'r llenni
  • Ymweliad blynyddol â lleoliad diwylliannol arall o fewn Cymru

Yn gydnabyddiaeth ychwanegol o'ch cefnogaeth, cynigir:

  • Tystysgrif aelodaeth arbennig
  • Cydnabyddiaeth yn ein hadroddiad blynyddol ac ar ein gwefan

Gellir ymuno â'r Cynllun Noddwyr Corfforaethol am dâl o £975.00 y flwyddyn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni: