Kyffin: Fframio'r Dyfodol

Mae'r Llyfrgell yn gartref i nifer sylweddol o baentiadau amlycaf Kyffin Williams. Wrth inni ddathlu bywyd Kyffin yn 2018 mae diogelu rhain a sicrhau eu bod yn cael eu fframio'n gywir yn rhan o'r broses gadwraeth.

Nid yn unig mae'r ffrâm yn diogelu'r paentiad rhag difrod, ond mae hefyd yn effeithio ar olwg y gwaith gorffenedig. Mae dewis y ffrâm gywir ar gyfer darn o gelf yn grefft ynddi'i hun. Roedd gan Kyffin syniadau pendant ynglŷn â sut i fframio'i baentiadau a byddwn wrth ddewis y ffrâm gadwraethol cywir yn anrhydeddu gweledigaeth yr artist.

Bydd Ymgyrch Fframio'r Dyfodol yn ariannu'r prosiect cadwraeth allweddol hwn er mwyn galluogi bod gweithiau Kyffin yn cael eu gofalu amdanynt a'u gwerthfawrogi gan genhedlaethau'r dyfodol.

Bydd fframio un darn o waith yn costio o gwmpas £2,000 a bydd eich cefnogaeth hael yn ein galluogi ni i wneud mwy o'r gwaith. Bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.

Gall eich cyfraniad chi helpu i ail-fframio paentiadau eiconig fel rhain