Diolch

Estynnwn ein diolch i bawb sydd wedi cefnogi ein gwaith. Sefydlwyd y Llyfrgell gan roddion pobl Cymru ac mae'r traddodiad anrhydeddus hwnnw o roddi yn parhau.

Mae cymorth rheolaidd, boed hynny gan noddwyr Penodau, rhoddwyr rheolaidd neu gyfraniad gan ymddiriedolaeth yn ein galluogi i gyflawni mwy ac i gyrraedd a chysylltu gyda mwy o bobl.

Dymuna'r Llyfrgell ddiolch i'r canlynol am eu cefnogaeth:

Aelodau Penodau

Noddwyr Unigol

 • Dan Clayton-Jones, OBE
 • Yr Athro Neil McIntyre
 • Dr Robin Gwyndaf
 • Dr J H Jones
 • Mrs Patricia J Evans
 • Yr Athro Aled Gruffydd Jones
 • Yr Arglwydd Aberdare
 • Mrs Elizabeth Loyn
 • Mr Chris Yewlett
 • Mrs Dianne Bishton
 • Mr Peter Walters Davies
 • Syr Deian Hopkin
 • ac eraill sy'n dymuno aros yn ddienw

Cyd-Noddwyr

 • Dr David a Mrs Pamela Selwyn
 • Y Gwir Anrhydeddus Humphrey Lloyd QC a Mrs Ann Lloyd
 • Mr John and Mrs Susan Gail Withey

Er cof am noddwyr a hunodd yn ystod y flwyddyn

 • Mr Peter Loxdale

Noddwyr Corfforaethol

 • Castell Howell Foods Ltd

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

 • Sefydliad Teulu Ashley
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Cyfeillion y Llyfrgelloedd Cenedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Aurelius

Cymynroddion

 • J K Evans
 • Kate Alice Megan Lewis
 • A L Morris
 • W C W James
 • I E Hogg
 • Norah Wood
 • Eluned Gymraes Davies
 • Yr Athro Ian Parrott
 • Geoffrey Powell