Cymynroddion - Eich Gorffennol, eich Dyfodol

Fel elusen mae'r Llyfrgell yn dibynnu ar ystod eang o ffynonellau codi arian i gefnogi a datblygu ein gwasanaethau, gan gynnwys cymynroddion.

Gadael rhodd i ni yn eich ewyllys

Mae nifer o ffyrdd gwahanol o adael rhodd i'r Llyfrgell yn eich Ewyllys, ac mae'n statws fel elusen gofrestredig yn sicrhau bod unrhyw rodd yn rhydd o daliad treth etifeddu. Y rhoddion mwyaf arferol yw:

  • Cymynrodd ariannol - rhodd o swm penodol o arian.
  • Cymynrodd weddilliol - rhodd o ran neu'r cyfan o weddill eich ystâd ar ôl talu taliadau a chymynroddion eraill.
  • Cymynrodd benodol - mae'r Llyfrgell yn derbyn rhodd o eitemau i'n casgliadau.

Os ydych yn ystyried gadael eitemau penodol i'r Llyfrgell byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i drafod eich rhodd ymlaen llaw, er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'n polisi casgliadau.

Argymhellir eich bod yn ymgynghori gyda chyfreithiwr i sicrhau bod eich Ewyllys yn gyfreithiol, yn adlewyrchu'n llawn eich dyheadau a'i bod yn gyfredol. Os penderfynwch adael rhodd i'r Llyfrgell rydym yn argymell defnyddio'r canlynol fel geiriad addas:

Rwy'n cymynroddi i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU, rhif elusen gofrestredig 525775, [y swm o / % o fy ystâd weddilliol / eitem benodol] i'w defnyddio yn ôl doethineb y Llyfrgell Genedlaethol. Rwyf yn datgan ymhellach bod derbynneb oddi wrth y Trysorydd neu swyddog priodol arall yn rhyddhad llawn a digonol o'r hod i fy ysgutorion.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni:

Rheolwr Cymynroddion,
Swyddfa Codi Arian,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3BU

Ffôn: (01970) 632511
E-bost: cefnogwch-ni(at)llgc.org.uk