Sut mae ymuno

Cysylltwch â:

Rhian Haf Evans ar 01970 632938

ebost:  cyfeillion(at)llgc.org.uk

 

neu cwblhau'r ffurflen aelodaeth a'i hanfon at:

Rhian Haf Evans

Cydlynydd Y Cyfeillion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth      SY23 3BU

 

Elusen Gofrestredig Rhif 1100010

 

Math o Gyfraniad Pris
Cyfraniad unigol Lleiafswm £25
Cyfraniad ar y cyd Lleiafswm £40
Myfyriwr Lleiafswm £5