Prosiectau

Rhai prosiectau sydd wedi elwa

 

2013 - 2015 - Parhau i gefnogi prosiect Strategaeth Tlodi Plant sydd wedi galluogi plant o nifer o ysgolion i ddod i'r Llyfrgell yn rhad ac am ddim   Cefnogi Gwirfoddoli o fewn y Llyfrgell sydd wedi bod o gymorth i nifer o bobl i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau cyffrous a gwerth chweil.

 

2012 - Cyfrannu er mwyn gallu gwireddu amcanion Strategaeth Tlodi Plant y Llyfrgell ac ar gyfer agweddau o brosiect 'Llawysgrif Boston'.

 

2011 - Cyfrannu at adnewyddu Caffi Pen Dinas, creu ffacsimili o Lyfr Aneirin a phrynu llythyr yr oedd Dylan Thomas wedi'i anfon at Augustus John ym 1945.