Cronfa Gartwnau Mumph

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru am brynu casgliad o gartwnau gwreiddiol ac eiconig gan y darlunydd Mal Humphreys, sef casgliad gweledol adnabyddus sy’n darlunio bron i bob digwyddiad gwleidyddol o bwys yng Nghymru ers dechrau’r 1990au.

Caiff Mal Humphreys (Mumph) ei adnabod fel un o ddarlunwyr cartwnau mwyaf dawnus Cymru. Ers 1991 mae wedi cyfrannu cartwnau yn rheolaidd i’r Independent a’r Western Mail yn ogystal â’r Welsh Mirror, Daily Post, Golwg, Y Fanner, Y Cymro a Lol. Bu hefyd yn cyfrannu at raglenni teledu BBC1, BBC Wales,  ITV a S4C. Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn prynu ei archif gyflawn, sy’n cynnwys dros 3200 o gartwnau, ynghyd â’u hawlfraint.

Mae’r Llyfrgell am ddefnyddio Cronfa Gartwnau Mumph i brynu casgliad Mumph yn ei gyfanrwydd. Nod y Llyfrgell yw codi £25,000 er mwyn gwarchod casgliad Mumph ar gyfer y dibenion hynny. Bydd unrhyw arian ychwanegol yn gymorth mawr inni gychwyn ar y gwaith o gatalogio, dehongli a digido’r deunydd.

Hyderwn y byddwch yn gallu ein helpu yn y fenter hon a bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.