Tîm Gweithredol

Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Pedr ap Llwyd

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Yn gyfrifol am y Llyfrgell a’i staff, a sicrhau bod y Llyfrgell yn cwrdd â’u gofynion statudol, a’u hamcanion elusennol.  Y Llyfrgellydd sydd yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Strategol a Chynllun Gweithredol y Llyfrgell, a sicrhau fod amcanion a thargedau realistig yn cael eu gosod, a’u bod yn cael eu cyflawni. Mae’r Llyfrgellydd hefyd yn cynnig arweiniad clir i’r Llyfrgell ac yn gweithredu fel Swyddog Cyfrifyddu, gyda chyfrifoldeb dros gyllidebau’r Llyfrgell.

E-bost: pedr.ap.llwyd(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 952

David Michael
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd

Yn gyfrifol am wasanaethau corfforaethol y Llyfrgell, cyllid, busnes, cyfleusterau'r adeilad, technoleg gwybodaeth, codi incwm a chodi arian.

E-bost: david.michael(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 855

 

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.