Tîm Gweithredol

Linda Tomos
Llyfrgellydd Cenedlaethol

Yn gyfrifol am y Llyfrgell a’i staff, a sicrhau bod y Llyfrgell yn cwrdd â’u gofynion statudol, a’u hamcanion elusennol.  Y Llyfrgellydd sydd yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Strategol a Chynllun Gweithredol y Llyfrgell, a sicrhau fod amcanion a thargedau realistig yn cael eu gosod, a’u bod yn cael eu cyflawni. Mae’r Llyfrgellydd hefyd yn cynnig arweiniad clir i’r Llyfrgell ac yn gweithredu fel Swyddog Cyfrifyddu, gyda chyfrifoldeb dros gyllidebau’r Llyfrgell.

E-bost: linda.tomos(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 806

Pedr ap Llwyd
Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus

Yn gyfrifol am bob agwedd o gasgliadau'r Llyfrgell, eu caffael, eu disgrifio, eu cadw a'u digido, mynediad ffisegol a digidol, ymgysylltu ac estyn allan, llywodraethiant a'r Gymraeg.

E-bost: pedr.ap.llwyd(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 952

David Michael
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

Yn gyfrifol am wasanaethau corfforaethol y Llyfrgell (cyllid, adnoddau dynol, busnes, cyfleusterau'r adeilad, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a chysylltiadau allanol).

E-bost: david.michael(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 855