Swyddfa'r Llyfrgellydd

Carol Edwards

Rheolwr Llywodraethiant a Chlerc Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn gyfrifol am bob agwedd o lywodraethiant y Llyfrgell, gan gynnwys gweinyddiaeth Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’i Bwyllgorau, a materion cydymffurfiaeth.

E-bost: carol.edwards(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (1970) 632 923

Carys Dafydd

Swyddog Gweithredol y Llyfrgellydd Cenedlaethol

Yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Llyfrgellydd a’r ddau Gyfarwyddwr, a gweinyddu dyddiadur y Llyfrgellydd.

E-bost: carys.evans(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (1970) 632 430