Swyddfa'r Llyfrgellydd

Carol Edwards

Rheolwr Llywodraethiant a Chlerc Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn gyfrifol am bob agwedd o lywodraethiant y Llyfrgell, gan gynnwys gweinyddiaeth Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’i Bwyllgorau, a materion cydymffurfiaeth.

E-bost: carol.edwards(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (1970) 632 923

Rhian Evans

Uwch Swyddog Gweithredol i'r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd a'r Tîm Gweithredol

Yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd a’r ddau Gyfarwyddwr, a gweinyddu dyddiadur y Prif Weithredwr a Llyfrgellydd.

E-bost: rhian.evans(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (1970) 632 938

Annwen Isaac

Rheolwr Adnoddau Dynol

Yn gyfrifol am bob agwedd o adnoddau dynol y Llyfrgell gan gynnwys iechyd a lles staff, hyfforddiant, a chydymffurfiaeth â pholisiau a deddfwriaeth cyflogaeth.

Ebost: annwen.isaac(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 577