Cyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol

Illtud Daniel, TGCh

Ebost: illtud.daniel(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 840

 

Huw Williams, Ystadau a Gwasanaethau Atodol

Ebost: huw.williams(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632851

 

Emyr Phillips, Cyllid a Menter

Ebost: emyr.phillips(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632521

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd yn cau fel Ystafell Ddarllen am 6yh heddiw (21 Mai 2019) a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.