Cyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol

Illtud Daniel, TGCh

Ebost: illtud.daniel(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 840

 

Huw Williams, Ystadau a Gwasanaethau Atodol

Ebost: huw.williams(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632851

 

Emyr Phillips, Cyllid a Menter

Ebost: emyr.phillips(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632521

 

Annwen Isaac, Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Ebost: annwen.isaac(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632577