Cyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol

 

Illtud Daniel, TGCh

Ebost: illtud.daniel(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632 840

 

Emyr Phillips, Cyllid a Menter

Ebost: emyr.phillips(at)llgc.org.uk

Ffôn: +44 (0) 1970 632521