Ailagor yn dilyn y Cyfnod Clo

  • Rydym yn cynllunio i roi mynediad i'r casgliadau trwy wasanaeth cyfyngedig o ddechrau Medi. Bydd ein dyddiad ar gyfer ailagor yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.
  • Bydd ein gwasanaeth copïo masnachol ar gael o 1 Awst.
  • Mae staff diogelwch wedi bod ar y safle trwy gydol y cyfnod cloi ac mae nifer o staff wedi parhau i weithio o adref. Mae rhai staff eraill wedi dychwelyd i'r adeilad ers 20 Gorffennaf.
  • Gallwch barhau i chwilio’r casgliadau ar ein gwefan a defnyddio ein ystod o adnoddau arlein

Cwestiynau cyffredin

Pryd fydd adeilad y Llyfrgell yn ailagor i'r cyhoedd? 

Bydd y Llyfrgell yn ailagor i'r cyhoedd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a phan y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Rydym yn cynllunio i roi mynediad cyfyngedig i gasgliadau yn yr ystafell ddarllen o fis Medi ymlaen, ond gall yr amserlen hon newid. 

Pa wasanaethau fydd ar gael pan fydd adeilad y Llyfrgell yn ailagor? 

Gwasanaethau'r ystafell ddarllen yn unig fydd ar gael o fewn i'r adeilad i ddechrau.

Rydym yn cynllunio hefyd i roi mynediad i arddangosfeydd ac adfer y gwasanaeth addysg a’r rhaglen wirfoddoli, ond bydd rheini yn dilyn yn ddiweddarach.  

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nid oes cynlluniau ar hyn o bryd i ailagor Caffi Pen Dinas i'r cyhoedd. 

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, ond nid yw holl ystod gwasanaethau’r Llyfrgell yn debygol o fod ar gael eto tan 2021. 

Beth fydd yn wahanol pan fyddaf yn ymweld â'r Llyfrgell? 

Bydd mesurau newydd yn eu lle er mwyn eich diogelu chi a staff y Llyfrgell. Bydd rhain yn cynnwys: 

  • Oriau a dyddiau agor cyfyngedig 
  • System bwcio ar gyfer ymweld a’r Llyfrgell  
  • Mynediad i gasgliadau trwy gais o leiaf ddiwrnod o flaen llaw 
  • Mynediad trwy’r drws ochr yn unig a system un ffordd trwy’r adeilad 
  • Mesurau i gadw pellter rhwng darllenwyr a sgriniau perspecs ar bwyntiau gwasanaeth 
  • System cwarantin ar gyfer casgliadau ar ôl eu defnyddio 

Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth maes o law. 

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, gallwch gysylltu trwy ein Gwasanaeth Ymholiadau.

Diweddarwyd 29-07-20