Diweddariad Covid-19

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Rhagfyr 2021

Rydym yn adolygu sefyllfa COVID-19 yn barhaus ac fe fyddwn yn darparu gwybodaeth am newidiadau i’n gwasanaethau ar y dudalen hon.

Ymweld â’r Adeilad yn Aberystwyth

  • Mae’r adeilad ar agor i’r cyhoedd rhwng 10.00 - 16.00 ddydd Llun i ddydd Gwener. Nid oes angen rhag archebu er mwyn ymweld â’r arddangosfeydd, Caffi Pendinas, y Siop â’r Ystafell Ddarllen. Bydd angen tocyn darllen dilys arnoch i gael mynediad i’r Ystafell Ddarllen.
  • Noder ei bod yn ofynnol i chi wisgo mwgwd/masg oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny o dan Ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, gallwch gysylltu trwy ein Gwasanaeth Ymholiadau.