Diweddariad Covid-19

Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Ebrill 2022

Rydym yn adolygu sefyllfa COVID-19 yn barhaus ac fe fyddwn yn darparu gwybodaeth am newidiadau i’n gwasanaethau ar y dudalen hon.

Ymweld â’r Adeilad yn Aberystwyth

  • Gwiriwch ein tudalen oriau agor am y wybodaeth ddiweddaraf
  • Nid oes angen rhag archebu er mwyn ymweld â’r arddangosfeydd, Caffi Pendinas, y Siop â’r Ystafell Ddarllen. Bydd angen tocyn darllen dilys arnoch i gael mynediad i’r Ystafell Ddarllen

Ystyriwch eraill wrth i chi symud o gwmpas yr adeilad. Efallai y byddwch am wisgo gorchudd wyneb wrth siarad ag eraill neu mewn mannau prysur.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, gallwch gysylltu trwy ein Gwasanaeth Ymholiadau.