Diweddariad Covid-19

Cau adeilad y Llyfrgell i'r cyhoedd

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau Covid newydd gan Lywodraeth Cymru, mae ein adeilad yn Aberystwyth ar gau am y tro.

Bydd gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau pellach yn ein gwasanaethau o ganlyniad i Covid-19 yn cael ei rhannu yma.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, gallwch gysylltu trwy ein Gwasanaeth Ymholiadau.

Diweddarwyd 01-02-21