Ailagor i'r Cyhoedd

Mae'r Ystafell Ddarllen y Llyfrgell ar agor i ddarllenwyr am sesiynau hanner-diwrnod sydd wedi'u bwcio o flaen llaw. Mae'r sesiynau hyn rhwng 10:00-12.30 a 13.30-16.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gofynnir yn garedig i chi bwcio wythnos ymlaen llaw.

Darllenwch ein Canllawiau i Ddarllenwyr cyn bwcio eich lle, os gwelwch yn dda. Ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd a diogelwch staff a darllenwyr, a bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn.  

Gwasanaethau eraill

Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o roi mynediad i’n harddangosfeydd ac adfer y gwasanaeth addysg ynghyd â’n rhaglen wirfoddoli yn y dyfodol agos.

Bydd Caffi Pen Dinas yn parhau ar gau am y tro.

Mae’r gwasanaeth copïo masnachol a digido ar gais eisoes wedi’u hadfer ac ar gael i'r cyhoedd.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, gallwch gysylltu trwy ein Gwasanaeth Ymholiadau.

Diweddarwyd 23-09-20