Gwlad Gwlad - Ap Anthem Genedlaethol Cymru

 

Ydych chi eisiau dysgu sut i ganu’r llinell alto, tenor neu fas i’r Anthem Genedlaethol?

Neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd eisiau gallu canu ac ynganu geiriau’r Anthem am y tro cyntaf.

Bydd ein ap yn eich helpu i wneud hynny, ac hefyd yn rhoi i chi hanes y gân hyfryd hon.

 

Mae Gwlad Gwlad ar gael i'w brynu ar y llwyfannau canlynol:

Apple - Gwlad Gwlad ar gyfer iPad yn iTunes Store

Apple - Gwlad Gwlad ar gyfer iPhone yn iTunes Store

Android - Gwlad Gwlad yn Google Play Store

Mae fersiwn Desktop PC hefyd ar gael i'w brynu ar wefan eto Music Practice.

 

Nodweddion

  • Dysgwch sut i ynganu geiriau Cymraeg Hen Wlad fy Nhadau.
  • Gallwch ymarfer/ddynwared y geiriau ar gyflymder araf priodol neu ar y cyflymder mae’n cael ei chanu fel arfer.
  • Gallwch ymarfer cymalau neu frawddegau. Gallwch ddewis mannau cychwyn a stopio yn rhwydd a gallwch ailadrodd yr adrannau hyn ar wahanol gyflymderau tan i chi eu meistroli.
  • Gallwch ddysgu sut i ganu’r alaw, gan ddewis rhwng Alaw Menyw neu Alaw Dyn.
  • Gallwch ddysgu’r lleisiau unigol er mwyn canu mewn harmoni: alto, tenor neu fas.
  • Gallwch ymarfer yr alaw, pob llais unigol a'r geiriau mewn adrannau.
  • Wrth ddysgu eich rhan unigol, gallwch ddewis cael gyfeiliant offerynnol, cael eich rhan eich hun wedi ei ganu drosoch, ac yn y pen draw gael y tri llais arall er mwyn rhoi i chi’r profiad o ganu mewn harmoni ag eraill.
  • Dilynwch y nodiant cerddorol a’r geiriau ar gyfer pob llais ar y sgrin gyda Mesurydd Curiad yn ymddangos uwchlaw’r gerddoriaeth. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cadw’r curiad fel y buasai arweinydd yn ei wneud. Mae’r geiriau hefyd wedi eu hamlygu yn y man priodol.
  • Nid oes rhaid i chi allu darllen cerddoriaeth i ddysgu ond bydd gennych well dealltwriaeth o nodiant cerddorol wedi i chi ganu gyda’r Ap.
  • Mae’r Ap hefyd yn rhoi hanes y gerddoriaeth, y geiriau a’i chyfansoddwyr, wedi’i ddarlunio gyda ddelweddau o’r llawysgrifau cynharaf o’r Anthem sydd ar gadw nghasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?