Hawlfraint: Cedwir pob hawl

Mae gweithiau sydd wedi eu labelu â’r symbol hwn wedi eu gwarchod gan hawlfraint ac maent yn dymuno cadw pob hawl oni bai bod y wybodaeth sy’n cyd-fynd ag ef yn nodi’n wahanol.

Oni bai bod eithriad i gyfraith hawlfraint yn berthnasol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio’r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Mynediad at ddelweddau digidol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, nid oes mynediad at ddelweddau digidol o'r Catalog na gwefannau'r Llyfrgell ar hyn o bryd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.