Darlithoedd

Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer, 'Gwenynen Gwent', (1802-96)

Ar 16 Medi, 2000, cynhaliwyd Ysgol Undydd gan Gyfeillion y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth i ddathlu dau canmlwyddiant geni Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer. Daeth o gwmpas trigain o Gyfeillion i'r Llyfrgell i wrando ar bedair darlith ar wahanol agweddau ar gyfraniad eithriadol Arglwyddes Llanofer i fywyd Cymraeg a Chymreig y cyfnod. Y darlithwyr oedd:

Daeth cymaint o ddeunydd newydd a phwysig i'r golwg yn y darlithoedd a bu cymaint o alw am eu cyhoeddi, fel y penderfynodd pwyllgor y Cyfeillion y dylid eu cyhoeddi ar y we ryngwladol. Gobeithio y bydd llawer o bobl nad oedd yn bosibl iddynt ddod i Aberystwyth ym Medi 2000 yn mwynhau eu darllen ar y cyfrwng newydd hwn. Nesta Lloyd, Cadeirydd Cyfeillion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.