Hawliau a Thrwyddedu

Os hoffech chi wneud cais am atgynhyrchiad digidol o eitem o gasgliadau'r Llyfrgell neu ganiatâd i ddefnyddio atgynhyrchiad at bwrpas sydd fel arall yn waharddedig, bydd angen trwydded arnoch.

Wrth wneud cais am drwydded gan y Tim Ymholiadau, bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

  • rhif cyfeirnod neu deitl/disgrifiad o'r ddelwedd
  • y fformat yr ydych ei angen ynddo (e.e. .jpeg, .pdf) a'r cydraniad (e.e. 300dpi)
  • y cynnyrch y bydd yn cael ei defnyddio ynddo (e.g. pamffled, poster, gwefan)
  • y rhediad cynhyrchu (e.e. 500 copi), os yw'n berthnasol;- y tymor y byddwch ei angen ar ei gyfer (e.e. 3 blynedd)
  • y diriogaeth y bydd yn cael ei defnyddio a'i dosbarthu o fewn iddi (e.e. Cymru, y Deyrnas Gyfunol, byd-eang).

Noder os gwelwch yn dda:

  1. Mae'n bosibl y bydd angen caniatâd y deiliad hawliau arnoch os yw'r eitem dan hawlfraint. Bydd y cyfrifoldeb arnoch chi i glirio unrhyw hawliau sy'n berthnasol i'r eitem(au) rydych am ddefnyddio.
  2. Codir ffi a bydd yr atgynhyrchiadau yn cael eu darparu dan amodau trwydded.

Ceir mwy o wybodaeth am y modd y mae'r Llyfrgell yn ymdrin â hawlfraint yn adran Hawlfraint y wefan.

Prisiau

Mae ein strwythur prisiau (heb gynnwys ffioedd reprograffig) i'w canfod o dan 'Dogfennau perthnasol - Rhestr ffioedd hawliau'. Am fanylion llawn cysylltwch â 'r Gwasanaeth Ymholiadau.

Noder bod rhestr brisiau wahanol ar gyfer deunydd o Archif Sgrin a Sain Genedlaethol Cymraeg.

Mae ffioedd reprograffig a hawliau a godir gan y Llyfrgell am ailddefnydd o wybodaeth yn seiliedig ar adfer y gost o gasglu, cynhyrchu, atgynhyrchu, cadwraeth a chlirio hawliau, ynghyd ag elw rhesymol ar y buddsoddiad.

Gwarchod Data

I weld sut yr ydym yn delio â'ch data personol gweler y Datganiad Preifatrwydd.

Dogfennau Perthnasol